به یکی گفتم:

چطور شد هنوز مجرد موندی

گفتم دوست ندارم با مادر شوهرم در یک خونه زندگی کنم

بهش گفتم: یعنی مرد همسن تو هنوز مادرش زنده است؟

دقت کردین چند وقتی است همه برنامه های تلویزیونی آخرش به ازدواج می رسد؟


ادامه مطلب ...