سوختن

بعضی ها در رفاقتشان مثل سیگار می مانند!!

میان دو انگشت مانده اند...

فراموش می شوند و تا آرام آرام بسوزند....!


 

/ 2 نظر / 28 بازدید
سی سیب

ازهمه سیگاریها متنفرم .