عشق ورزی با برنامه قبلی

آنهاییکه برای فراموش کردن عشق شکست خورده

علاج را دوباره عاشق شدن می دادند

کم کم ، دل تبدیل می شوند به ترمینالی

پر از عشق های اسقاطی تاریخ گذشته

/ 2 نظر / 43 بازدید
سلطان

تبادل لینک کنیم او میخندد و میگویم نخند........!!!!! او می آید و میگویم نیا........!!!! او گریه میکند و میگویم نکن................!!!! میگوید عاشقتم.....میگویم لازم نکرده فقط برو......!!!! با دلی خسته و شکسته می رود برای همیشه.....!!!! ولی ای کاش میفهمید که تمام کلماتم از دوری او رنگ تضاد گرفته بود.....!!!!

پیام

با تمام وجودم ار این توصیه متنفرم کسی که عشق را بشناسد بعد از شکست سالها زمین گیر می شود و دلی برای دیدن براش باقی نمی ماند.