عقل 3

تازه عقل می آد عقد قرار داد می کنه

محضر می برن

و امضاء می گیرنغ شاهد می آد ؛ امضا می گیرند؛ ثبت و ضبط می کنن....

عقدنامه و قرار داد امضاء می کنن و با هم سالها زندگی می کنن

یا همکارن با هم کار می کنن با علاقه و دوستی شروع می کنن

با عشق و علاقه باز هم این همه خیانت و جنایت برای عشق بوجود می آید

بیشتر دعوا ها و جنگ ها یدنیا سر همین بهم خوردن دوستی ها بوده

تمام این عشق ها و علاقه ها ساختگی است

تمام دوستت دارم ها دروغه یا برای سرکیسه کردن و یا برای سوءاستفاده

هر کسی میگه دوستت دارم خرش از پل بگذره می اندازدت بیرون

اینقدر به اسم دوستی سر پینوکیو ها کلاه گذاشتن

 

/ 2 نظر / 19 بازدید
پریا

واای کار خودتونه؟ خیلی دلرباست[دست]

چه زیبا[دست]