آخر چهل و هفت

واستا دنیا من می خوام پیاده شم!!

همینجا...؟

بله ؛... لطفاً.... چقدر میشه؟

کجا سوار شدی؟

آخر چهل و هفت !!

برو داداش ... صلوات بفرست!!

/ 1 نظر / 47 بازدید
منوچهر

داداشم ,کسی برای دو قدم راه کرایه نمی گیره! اگه تونستی تا آخر راه همراه باشی, اونوقت بیا حساب میکنیم!!