/ 1 نظر / 11 بازدید
سیمرغ

عقل و عشق هر دو موهبت های خدا هستند . جدایی این دو معنا نداره . هر کدوم به وقت نیاز به کار ما آدمها میان. مهم اینه تا برای رسیدن به معبود ازشون درست و به موقع استفاده کنیم. از هردوشون چون اگه یکی حذف بشه با سر زمین میخوریم پایدار باشی[گل]