حراج

به کسانی که تنهایی اذیتشون می کنه ، باید گفت:

برای پُر کردن تنهایی تَن به هر کسی و هر چیز نسپارید.

بسیاری اوقات تنهایی از تَن هایی بهتر است.

خودتون رو حراج نکیند که یکی بیاد.

حتی سکوت تنهایی هم قیمت دارد. آنرا ارزان نشکنید.

/ 0 نظر / 54 بازدید