اسب سیاه

هیچ دقت کرده اید تا به کسی وابسته می شوید

وقتی او مطمئن می شود که او را دوست دارید!!

دقیقاً موقعی که فکر می کنید خَر مُراد را سوار شده اید.

این بخت کج مانند اسب سیاه ، ناز های خطرناکی میکند؟

 

/ 0 نظر / 30 بازدید