ناله

قابل توجه تمامی کسانی که در حرف ها و نوشته هایشان

دارند ناله میکنند و بدبختی را می فروشند:

انسان ، درپی هر چه باشد به آن می رسد.

انسان همان چیزی است که به آن باور دارد

انسان تجسم تمام روحیات درونی خود است.

انسانی که معتقد است بد بخت و بد شانس است

او قبل از شروع مبارزه شکست خورده است.


 

/ 0 نظر / 66 بازدید