شاهکار

وای به روزی که دل راهی برای دور زدن عقل پیدا کند

هیچ فرمول و منطق و سیاستمداری نمی تواند

این اتفاق را توجیه کند

آنگاه است که همه می گویند :

عجب شاهکاری

باور نداری کلیک کن

/ 1 نظر / 24 بازدید
پویا

تابلوهای شما که محشرن [گل]