مجاز

خیلی وقته رفاقت ها از دل به خیابان

و از اونجا به گوشی همراه کشیده شده

دیگه رابطه ها هم مجازی شده

فقط دشمنی ها واقعی هستن

/ 2 نظر / 48 بازدید