عقل 8

دیشب خواستم عقل نوشته ای داشته باشم

با خودم فکر کردم چه بنویسم خوبه .....؟

با صدای  ... لبو داغ لبو ؟

رفتم تو خاطرات نوجوانی

یادش بخیر؛ بی عقلی رو عشقه

بی خیالی رو عشقه

نیشخند و کارهای زیر زیرکی رو عشقه

هرچی میتونی آدما رو رنگ کن

این روزا از نان شبت هم واجب ترشده

به جای حرف حساب

آدامس کف دهنت رو پیچ بده تا اموراتت بگذره

این روزا ؛کی حالشو داره نصیحت بشنوه؟

رو راستی بی رو راستی .....گور پدرفریاد...

پس گفتم بهتره به این عکس قانع باشم ....

سعی کنم چشمام رو ببندم و سکوت کنم .........!


 

/ 3 نظر / 19 بازدید
چه آسان میتوان از یادها رفت

دنیا پر از تباهی است نه به خاطر وجود آدم های بد بلکه به خاطر سکوت آدم های خوب ... !

.......

سلام جمله ی دوستی که براتون گذاشتن من اینطور می نویسم : دنیا پرازتباهی است نه به خاطر سکوت آدم های خوب بلکه بخاطر عقل به خواب رفته ی مردم است.... بخاطر پشت گوش انداختنشان به حرفهای خدا وقرآن است بخاطر................ پس گاهی سکوت آدمهای خوب هم برای خودش یک دنیا معنی دارد که کسی درک وفهم داشته باشد از روی سکوتشان می فهمد اصلا بگیم آدمهای خوب سکوت کردن....... قرآن که کلام خداست چی ؟آیا خداوند حق وباطل را در قرآن نگفته؟در چند جای قرآن فرموده که ای انسان شیطان دشمن آشکار شماست...حواستان را جمع کنید....آیا خدا هم سکوت کرده؟؟؟؟؟؟ خداوند از همان اول هم که در قرآنش گفته که ای مردم خود را از خواب غفلت بیدار کنید فردا روزی میرسد که پشیمانی دیگر سودی ندارد پس هرکس باید سعی کند در خود بیداری اسلامی بوجود بیاورد نه اینکه تقصیر را به گردن سکوت آدمهای خوب که سکوتشان هم گاهی پر از حرف است بیندازد.....به خود بیایم تا کی در خواب خواهیم بود!!!!!