هدف

آلیس در سرزمین عجایب به خرگوش گفت:

کمکم کن تا راه را پیدا کنم

راهنمایی کن بگو راه از دام طرف است

از کدام طرف بروم

خرگوش گفت: کجا میخواهی بروی

آلیس گفت: فرق نمی کند فقط اینجا و در این حال نباشم

خرگوش گفت: چون هدف خاصی نداری

از هر طرف بروی راه توست

 

/ 0 نظر / 259 بازدید