جیگر نباش

مردم را جیگر فرض نکن

خودت را پُشت کلمات زیبا مخفی نکن

خودت را به سادگی و مظلومیت نزن

خودت خواستی تا این بلا  سرت بیاید

دیگری را مقصر نشان نده

/ 1 نظر / 30 بازدید
مهدی

خودم کردم که لعنت بر خودم باد ...