کوچ پرنده

چرا باید تو فصل پاییز عاشق کسی بشم

که مجبورم ازش توی فصل بهار جدا شم؟

این رو یک پرنده به من گفت وقتی که می خواست کوچ کنه

چون تصمیم داشت؛ با یک پرنده دیگه بره

منو با  بال شکسته رها کرد و رفت

/ 1 نظر / 43 بازدید