نصیحت 2

پسرم

با همه مردم مهربان باش  و به اونها احترام بگذار

بهشون کمک کن تا اونجایی که می تونی اما

با همه اونها رفیق نشو

به هر کسی اسرار زندگیت رو نگو

و به هر کسی دل نبند

به خودت یاد بده  هر حرفی ارزش شنیدن ندارد

هر کسی ارزش رفاقت و هر چیزی برای دیدن لیاقت ندارد

 

/ 0 نظر / 37 بازدید