برقص بی خیال

چارلی چاپلین:

شاید زندگی آن جشنی نباشد که آرزویش را داشتی،

اما حال که به آن دعوت شدی تا میتوانی زیبا برقص.

/ 3 نظر / 11 بازدید
پرچونه

باید برقصی ولی با کدوم ساز ؟؟؟؟؟؟؟؟[سوال]

مینو

صحیح اما ادم نباید بذاره اهنگ زندگیش یکنواخت باشه و یک مدل فقط برقصه گاهی اوقات تنوع لازمه [چشمک]

جاوید

اگه آدم خودش کوک نکنه باخته