یعنی چی؟

فقط همین

اگه بفهمی

/ 5 نظر / 61 بازدید

خطاست اگر بیندیشیم که عشق نتیجه ی همنشینی درازمدت و با هم بودنی مجدانه است عشق، ثمره ی خویشاوندی دو روح آشناست و اگر این خویشاوندی در لحظه ای تحقق نیابد، در طول سالیان هم تحقق نخواهد یافت..!

زکیه

همین کافیه......

فرشته ی مهربون

بستگی داره گلهای زردتو توی این مدت به کی داری میدی؟